SPRAWDŹ, CZY SZKOŁA TWOJEGO DZIECKA UCZESTNICZY W PROJEKCIE ZDROWE KIESZONKOWE